Výhody technologie Wi-Fi

WiFi (Wireless Fidelity) je bezdrátová síť určená primárně k náhradě kabelového ethernetu v bezlicenčním pásmu.
Samotný název WiFi vytvořila WECA – (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) a v principu jde o bezdrátovou technologii
v bezlicenčním nekoordinovaném pásmu 2,4 GHz (ISM - Industry, Science, Medical), založenou na protokolu 802.11b.
WiFi je pouze komerční název, který je fakticky pouze podmnožinou 802.11b. Vzhledem k rychlému vývoji oblasti bezdrátových spojů jsou původní specifikace stále vylepšovány a nahrazovány jinými. Stále větší tlak na zvýšení přenosové rychlosti vedl
k ustanovení nových standardů, které jsou známy pod zkratkami 802.11g a 802.11a.

Výhody Wi-Fi

Jak to funguje

Princip fungování sítě Wi-Fi je velice jednoduchý a svojí architekturou se podobá sítím GSM (mobilních) telefonů. Existuje zde vždy hlavní přístupový bod, který zprostředkuje připojení všem klientským zařízením v jeho dosahu. Takový přístupový bod
je napojen na páteřní síť a je vybaven tzv. Access Pointem, který pomocí připojených antén distribuuje signál do okolí. Na straně klienta pak existuje několik způsobů připojení koncových zařízení. Nejčastěji se používá nepřímý způsob připojení. V tomto případě konektivitu pro koncová zařízení (PC, DVD a MP3 přehrávače, SetTop Boxy atd.) zprostředkovává strukturovaná
či nestrukturovaná kabeláž pomocí sítě LAN. Výhodou užití tohoto způsobu jsou malé ztráty signálu Wi-Fi v coaxiálním vedení. Příjmací zařízení (client, router) je zpravidla umístěno v blízkosti antény (půda, střecha domu) a tím se pro něj dosahuje vyšší kvality signálu.

Dalším často užívaným způsobem je přímé spojení s přístupovým bodem. Koncové zařízení (zpravidla PC nebo notebook)
je vybaveno síťovou Wi-Fi kartou, PCMCIA kartou nebo externím USB zařízením, které zprostředkují připojení.
Nevýhodou je pak ve většině případů nutnost instalace delšího vysokofrekvenčního vedení (coax), kde dochází ke ztrátám signálu a tím ke snížení kvality připojení.

Je zřejmé, že kvalita signálu distribuovaná pomocí bezdrátových zařízení je závislá na prostředí v němž dochází k přenosu dat. Hlavními činiteli ovlivňující kvalitu signálu a i samotnou možnost spojení jsou:

náměstí Míru 203
696 42 Vracov

Tel.: +420 518 628 666
E-mail: info@ibs.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 08:30 - 11:00
12:00 - 17:00
So - Ne zavřeno

Možnost platby kartou